Friday, September 19, 2014

How I calculate time

Haw I calculate my time during walking home?
 This is the building of University of Winnipeg. When I reach this building on the way home I feel safe. Safe? Yes safe. The area between my school and this University is called down town. There are lots of strange people on the street. It is very crowded. Especial around Portage place shopping mall. There I walk very, very fast. I have my school bag in front of me and I have keys in my hand in my pocket.  To reach that point I need to walk 10 minutes.  Then the sky clear out. I feel safe and I start enjoying my walk. I would like to be carful. Someone, who cares about me once upon a time, taught me some self-defence. You never know if it is enough.

Ta stavba je poslopje Winnipeske univerze. Ko pridem do te stavbe se pocutim varno. Varno? Ja varno. Razdalja med mojo solo in Univerzo se imenuje down town. Tam je ogromno cudnih ljudi vcasih in zelo velika guzva. Tam hodim izredno hitro. Torbo imam pred sabo. Desno roko imam v zepu in v njej kljuce. Da pridem do te tocke pri moji hoji domov, rabim 10 minut. Raje sem previdna, da se mi kaj ne zgodi. Saj nekoc me je nekdo naucil samoobrambe. Nekdo, ki mu ni bilo vseeno zame. Bilo je kot malo vojasko urjenje. Ampak nikoli ne ves ali je to dovolj.
 The second point is intersection between Portage Avenue and Broadway. Then I know is 20 minutes from my school.
Druga tocka je na kriziscu med Portage and Broadway cesto. Tu vem da je minilo 20 minut.
 I just would like to share this street art with you.
Tole sliko bi rada delila z vami. To je trgovina s klavirji.
Third point. When I see the bridge, crossing Portage Avenue. Here I know I am close to home. Actually I am on half.
Tretja tocka. Nadvoz and Portage cesto. Ko vidim ta nadvoz vem, da sem blizu doma. Ceravno sem sele na polovici.
When I come to Polo park shopping mall I am almost home. Another 10 minutes and I am ready to cook dinner.
Ko pridem do nakupovalnega centra Polo park sem skoraj ze doma. Cez 10 minut lahko zacnem kuhat vecerjo.

I am not wearing the watch and I don't have a valet with me. Just school books and a pencil. Like in old school days. I know the time. I find out my sistem.

Ne nosim ure in nimam denarnice s seboj. Samo solske knjige in svincnik. Znam se oreintirat. Vzpostavila sem svoj sistem.

This week my transportation costs: $ 2.20
Very good result. This week was fantastic weather. Worm, sunny, like a dream. I was walking all week, only 4 times I carpool with Veronika in the morning. Once I use a bus.

Ta teden stroski prevoza: $ 2.20
Zelo dober rezultat. Cel teden je bilo fantasticno vreme. Toplo in soncno. Sanjsko vreme. Vsak dan sem hodila, 4 krat sem se peljala zjutraj z Veroniko. Enkrat sem sla z avtobusom.

Lepo se imejte in hvala za branje mojega bloga.

Have a nice day and thank you for stopping by.

Wednesday, September 17, 2014

Window cleaners


I always need help with the washing windows. My girls always helped me. While we were living in Slovenia others helped me, too. When Borut came to visit us in Radizel, we had silent agreement. The second day, he always helped me with the windows. Thank you Borut. He also did it when he was here in Winnipeg, last year. He is our family friend. 

Vedno sem potrebovala pomoc pri pomivanju oken. Moje punce so mi vedno pomagale. Ko smo se ziveli v Radizelu pa so mi pomagali tudi drugi. Ko je k nam prisel druzinski prijatelj Borut, sva imela nenapisano pravilo. Drugi dan obiska sva se vedno lotila pomivanja oken. Najlepsa hvala Borut, cenim tvojo pomoc. Tudi ko je bil pri nas v Winnipegu sva nadaljevala s tihim sporazumom.
 Untill now, I was always suffering when I was cleaning windows. Now? Not anymore. I figured how to do it. I made my window cleaners. I mixed together 2 dcl of vinegar, juice of 1 lemon and water. It works perfectly. No more waiting for others to help me. The cleaning supply,  which you can buy in the store, burn my hands. Then I need 2 weeks to heal them.  No more. Yuppee, great. I solved one more problem. I hope, my readers, you can use it, too.

Do zdaj sem vedno trpela ko sem pomivala okna. Zdaj? Nic vec. Pogruntala sem nacin kako lahko opravim delo sama.. Zmesala sem si svoje cistilo. 2 dcl kisa, sok ene limone in voda. Deluje odlicno. Nic vec cakanja na druge. Cistila, ki se kupijo v trgovini so mi pozgala roke. Nato sem vsakic rabila dva tedna da so se mi pozdravile. Nic vec. Jupi, super. Resila sem se en problem. Upam, da sem ga s temle mesanjem in iznajdljivostjo se komu.
Have a nice fun cleaning day. Thank you for stopping by.

Imejte super cistilni dan, ko se boste zanj odlocili. Hvala ker ste me obiskali na blogu.

Tuesday, September 16, 2014

Tea with dandelion

 Very good healthy tea. It is good for detoxsification, to clean your body.  We need:
- one tea bag of Roasted Dandelion Root tea
- 1/2 of lemon juice
- 1 dcl cranberry juice
We boil 1l of water, then add a tea bag. Tea bag must be in the water for about 7 minutes. When our tea cool down, we add lemon juice and cranberry juice. No sugar. It is good to drink that tea 3 days in a row.
Have fun preparing and drinking it. Good day.

Imejte se lepo ko boste pripravljali in pili caj.


Monday, September 15, 2014

Baked chicken with pasta

I made a little treat for us. Baked chicken with pasta, bacon and parmesan.
Ingredients for 2 people: Za dve osebi:
- 1 chicken breaste cut on pieces / ena piscancja prsa narezana na kocke
- 4 pieces of bacon cut / 4 kosi slain narezani
- 2 slices of cheese  /2 narezani rezini sira
- 2 eggs / 2 jajca
- sour cream / kisla smetana
-parmesan / parmezan
- salt and pepper / sol in poper
-pasta / testenine

First we fry chicken. Sprinkle it with salt and pepper.
Prvo popecite piscanca, ki ste ga posolili in poporali.
Cook pasta, then put it in a pen for oven.
Skuhajte testenine in nato jih dajte v pekac.
Then add chicken, cheese, bacon and parmesan.
Potem dodajte piscanca, sir, slanino in parmezan.

Mix eggs with 2 table spoons of sour cream, then pour it into our dish.
Zmesajte jajca z dvema zlicama kisle smetane in prelijte naso jed.
We bake it on 200 C for about 10 minutes, then we broil it for about 5 minutes.
Pecemo nekje 10 minut pri 200 C. Nato zapecemo.
Enjoy and have a nice day.

Uzivajte in imejte prijeten dan.

Sunday, September 14, 2014

Trimming shrubs and handy woman

                   Before.      Prej.
                          Now.      Zdaj
                        Now.         Zdaj.
This weekend I was very busy. I trimmed shrubs around the house Before was higher than me. For me was impossible to maintain. I lovered them for about half of meeter. Now it is easier, better and brighter.  There was so many branches, I have to drove full load on my truck to the garbage dump.

Ta vikend sem porezala zivo mejo. Bila je visja od mene in jo je bilo nemogoce negovat.  Znizala sem jo za okoli pol metra. Zdaj jo bom lazje rezala, zgleda lepse in okoli hise je svtlejse. Odpada je bilo toliko, da sem zvrhan avto morala odpeljat na smetisce.
Changing water valve. This time in a new house. Looks like when you buy everything together, they assemble the worst quality.  Today I need just 10 minute. To take apart old one and installed new one.

Zopet sem menjala pumpo v kotlicku za WC. Tokrat v novi hisi. Zgleda da, ko kupis komplet z vsem skupaj, v kompletu ni najboljsa kvaliteta. Danes sem rabila le 10 minut da sem odstranila stari del in zmontirala novi.

Also I changed the furnace filters in both houses.
Zamenjala pa sem tudi filtre za centralno kurjavo v obeh hisah.

Now, the weekend is over. I have a little time to do some homework for school.
 Have a nice working week.

Takole pa je vikend minil. Malo se imam casa da naredim domaco nalogo za solo. Ni kaj moram biti pridna studentka.

Imejte se lepo in zelim vam lep in uspesen delovni teden.

Saturday, September 13, 2014

Good dealThis note I got in fortunate cookies. It is true, I like to share with you, my readers, a lot.

Today, I would like to share a very good deal with you. I bought the food at Safeway. Just the example how we can save.
I use a coupon for chicken, peppers and macaroni. Bread and corn were on sale. The rest was regular price. I used 2 cards, from my previous shopping, for $ 10 dollars off. Today, I paid for all together $ 22.08 with the tax. Very good deal. If I would pay everything by the regular price I will pay $ 58.58. So I save $ 36.50 .


Friday, September 12, 2014

Something everyday

I was badly hurt so many times lately. People close to me hurt me, people who I trust. People for whom I did everything and stay on their side. People whom I helped and support. I try to be busy everyday, all day long. I try not to have time to think or to wonder about possibilities. I go to school and work all day long and sometimes late into the night. I am so exhausted every night but still can't sleep. I miss my happy days.

V zadnjem obdobju so me ljudje, ki so mi bili blizu, zelo prizadeli. Ljudje, ki sem jim zaupala, za katere sem naredila vse. Ljudje, ki sem jim stala ob strani, jim pomagala in jih imela rada. Poskusam biti polno zaposlena cel dan in pozno v noc. Poskusam se tako zaposlit, da nimam casa razmisljat. Vpisala sem se v solo, nato pa delam do poznih ur. Vsak dan sem tako utrujena, da bi le lahko zaspala, pa ne gre. Pogresam svoje srecne dni.

I do something everyday.

 I changed the Toilet fill valve. Old one didn't stop taking water in, didn't stop. It was noisy and wasting water.
Zamenjala sem del v Wc kotlicku. Stari ni nehal jemat vode. Bilo je glasno in voda je sla v nic.
I changed the shelves support. The old one were to small, or the shelves were to small. I installed bigger support and rearrange the books. While I was doing that, books were everywhere. It feels like we were moving.

Zamenjala sem cepke za police. Bili so premajhni, ali pa so bile police prekratke? Verjetno oboje. Zdaj sem uporabila vecje cepke in vse knjige na novo organizirala. Ko sem vse to pocela je zgledalo da se selimo. Knjige so bile vsepovsod.

I changed shower rod and curtains. I do that every year, usually.
Zamenjala sem karniso in zaveso na tusu. To ponavadi naredim vsako leto.

I rearrange the basement. I have to do that before the winter. Everything what can freeze should go from the garage in the basement.
Preuredila sem klet. To moram naredit pred vsako zimo. Vse kar potencialno zmrzne, mora biti v kleti in ne v garazi.

I installed new smoke alarms. By new code has to be with battery back up.
Zmontirala sem nove pozarne alarme. Po zakonu morajo biti zdaj vezane na elektriko in na baterije.


 I installed one more hanger for towels.
Zmontirala sem se eno obesalo za brisace.
 And I finished counter top. It was bother me a lot. Now is done. The mission complete. From now on, happy cooking and baking.
Dokoncala sem kuhinjski pult. Izredno me je motilo, ampak zdaj je misija koncana. Od zdaj naprej veselo kuhanje in pecenje.

Many, many jobs are done, many more to go.
Veliko dela je ze narejenega, veliko ga je se za naredit.

Have a nice day my readers.

Imejte prijeten dan moji bralci.